Logo
86-300 Grudziądz, ul. Tysiąclecia 50
tel.: 56 46 248 94, tel. kom.: 604 95 35 68
 

Prawo administracyjne


  1. reprezentacja przed organami administracji, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  2. sporządzanie odwołań i zażaleń oraz skarg,
  3. sporządzanie skarg na postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym,
  4. sporządzanie skarg na uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego oraz akty organów administracji rządowej stanowiących przepisy prawa miejscowego,
  5. sporządzanie skarg na bezczynność organów administracji publicznej.