Logo
86-300 Grudziądz, ul. Tysiąclecia 50
tel.: 56 46 248 94, tel. kom.: 604 95 35 68
 

Obrót nieruchomościami


  1. Analiza stanu prawnego nieruchomości oraz obsługa transakcji; umowy najmu i dzierżawy; umowy ustanowienia odrębnego prawa własności, umowy użyczenia, darowizny, umowy ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych i ich wykreślania,
  2. Postępowania o nabycie prawa własności przez zasiedzenie,
  3. Postępowania o zwrot utraconych lokali przez byłych właścicieli,
  4. Postępowania przed sądami wieczystoksięgowymi, związane ze zmianą właściciela, podziałem nieruchomości lub hipoteki,
  5. założenie księgi wieczystej,
  6. prawo budowlane,
  7. Postępowania o zniesienie współwłasności oraz innych praw majątkowych, postępowania o dział spadku,
  8. Postępowania w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców.