Logo
86-300 Grudziądz, ul. Tysiąclecia 50
tel.: 56 46 248 94, tel. kom.: 604 95 35 68
 

Prawo pracy


  1. Reprezentacja zarówno pracowników jak i pracodawców w postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy jak i ubezpieczeń społecznych, we wszystkich instancjach.
  2. Przygotowanie projektów Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania, Regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Regulaminów BHP, Regulaminów Premiowania, Regulaminów Przyznawania Nagród Jubileuszowych oraz opiniowanie już istniejących aktów,
  3. Doradztwo w pracowniczych sporach prawnych w tym sporach zbiorowych,
  4. Przygotowanie umów o pracę, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej, kontraktów menadżerskich,