Logo
86-300 Grudziądz, ul. Tysiąclecia 50
tel.: 56 46 248 94, tel. kom.: 604 95 35 68
 

Prawo wykroczeń


  1. Obrona obwinionych w sprawach o wykroczenia.
  2. Reprezentowanie interesów pokrzywdzonych - występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
  3. Reprezentacja w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej za czyny zabronione pod groźbą kary.
  4. Opinie i konsultacje dla firm - ocena prawnokarnych skutków podejmowanych działań gospodarczych. Konsultacje dla prezesów i zarządców - ocena ich odpowiedzialności osobistej.