Logo
86-300 Grudziądz, ul. Tysiąclecia 50
tel.: 56 46 248 94, tel. kom.: 604 95 35 68
 

Prawo rodzinne i opiekuńcze


  1. sprawy  o rozwód, separację lub o unieważnienie małżeństwa,
  2. majątkowe sprawy małżeńskie,
  3. sprawy alimentacyjne,
  4. sprawy o stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa,
  5. sprawy o przysposobienie,
  6. sprawy o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa unieważnienie uznania dziecka, rozwiązanie przysposobienia,
  7. sprawy o ubezwłasnowolnienie,
  8. sprawy o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz o rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego,
  9. pozbawienie oraz ograniczenie praw rodzicielskich,
  10. sporządzanie wniosków oraz reprezentacja w sprawach z zakresu opieki i kurateli.