Logo
86-300 Grudziądz, ul. Tysiąclecia 50
tel.: 56 46 248 94, tel. kom.: 604 95 35 68
 

Prawo spółek


  1. tworzenie spółek prawa handlowego: konstruowanie umowy spółki cywilnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo - akcyjnej, spółki z o. o. oraz statutu spółki akcyjnej,
  2. postępowania rejestrowe w KRS
  3. łączenie się, przejmowanie, przekształcanie oraz likwidacja spółek
  4. doradztwo w zakresie bieżącej obsługi spółek w tym przygotowanie i prowadzenie walnych zgromadzeń,
  5. przygotowywanie regulaminów funkcjonowania rady nadzorczej oraz zarządu,
  6. obsługa organów spółek.
  7. reprezentacja w sporach dotyczących członków zarządu