Logo
86-300 Grudziądz, ul. Tysiąclecia 50
tel.: 56 46 248 94, tel. kom.: 604 95 35 68
 

Prawo upadłościowe i naprawcze


  1. doradztwo w zakresie dochodzenia zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
  2. reprezentacja wierzycieli oraz dłużnika w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
  3. doradztwo z zakresu postępowania upadłościowego oraz postępowania naprawczego.