Logo
86-300 Grudziądz, ul. Tysiąclecia 50
tel.: 56 46 248 94, tel. kom.: 604 95 35 68
 

Prawo karne i karnoskarbowe


  1. obrona w sprawach karnych i karnoskarbowych  - we wszystkich instancjach, łącznie z postępowaniem kasacyjnym,
  2. reprezentowanie interesów pokrzywdzonych - osób fizycznych jak i przedsiębiorstw; uczestnictwo w postępowaniach prokuratorskich, przygotowanie prywatnych aktów oskarżenia, występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego,
  3. opinie i konsultacje dla firm - ocena prawnokarnych skutków podejmowanych działań gospodarczych. Konsultacje dla prezesów i zarządców - ocena ich odpowiedzialności osobistej,
  4. reprezentacja w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej za czyny zabronione pod groźbą kary,
  5. Prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, aresztowanie lub zatrzymanie,
  6. sprawa o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary,
  7. sprawa o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia,
  8. czynności związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz z wykonywaniem środków zabezpieczających,
  9. sprawy o zatarcie skazania,
  10. sprawy o ułaskawienie