Logo
86-300 Grudziądz, ul. Tysiąclecia 50
tel.: 56 46 248 94, tel. kom.: 604 95 35 68
 

Windykacja należności


  1. pośrednictwo w negocjacjach z dłużnikiem, zmierzające do polubownego załatwienia sprawy,
  2. sporządzanie ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty,
  3. sporządzanie wniosku o przeprowadzenie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego,
  4. sporządzanie pozwu o zapłatę,
  5. zastępstwo procesowe w toku sądowej windykacji należności,
  6. podejmowanie czynności prawnych mających na celu uzyskania tytułu wykonawczego,
  7. uzyskanie zabezpieczeń na majątku dłużnika,
  8. reprezentowanie wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym
  9. podanie dłużnika o otwarcie postępowania układowego