Logo
86-300 Grudziądz, ul. Tysiąclecia 50
tel.: 56 46 248 94, tel. kom.: 604 95 35 68
 

Historia


Powiększenie
Powiększenie

Jesteśmy kancelarią z dużym doświadczeniem w obsłudze osób fizycznych jak i firm o dużym i małym kapitale.


Kancelaria swymi korzeniami sięga okresu międzywojennego, kiedy to swoją działalność prawniczą rozpoczął założyciel kancelarii Stanisław Kurek, absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Adwokat Stanisław Kurek słynął z doskonałej obrony w sprawach karnych, między innymi działaczy KOR-u czy podziemnej „Solidarności” jak i z wybitnych umiejętności prawniczych w sprawach cywilnych i rodzinnych. Swoje bogate doświadczenie, szeroką wiedzę zawodową oraz doskonałe umiejętności prawnicze przekazał swojemu następcy-synowi Ryszardowi Kurek.

Ryszard Kurek jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który ukończył w 1978 roku uzyskując tytuł magistra prawa .W latach 1978-1980 odbył dwuletnią aplikację prokuratorską w Prokuraturze Wojewódzkiej w Toruniu zakończoną zdanym egzaminem prokuratorskim. Do 1984 roku pracował jako Prokurator w Prokuraturze Rejonowej w Kwidzynie na stanowisku prokuratora. W październiku 1984 roku Ryszard Kurek zdał również egzamin radcowski w Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Olsztynie i 20 grudnia tegoż roku został wpisany na listę Radców Prawnych w Toruniu pod numerem Tr 303. Od 1987 roku jako radca prawny prowadził kancelarię prawniczą na podstawie wpisu podmiotu do ewidencji działalności gospodarczej oraz do ewidencji prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu, kontynuując tym samym działalność prawniczą ojca.

W czasie długoletniej pracy zawodowej Ryszard Kurek wyspecjalizował się w przekształcaniu, prywatyzowaniu dużych i średnich przedsiębiorstw państwowych, a także w zakładaniu spółek prawa handlowego zarówno z udziałem kapitału krajowego jak i zagranicznego. Umiejętnie udziela pomocy prawnej podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym między innymi w odzyskiwaniu należności, załatwianiu wszelkich spraw urzędowych oraz we wszelkich sprawach majątkowych, rodzinnych w tym rozwodowych, a nadto karnych i karnoskarbowych.

W sierpniu 2006 roku Okręgowa Rada Adwokacka w Toruniu wpisała radcę prawnego Ryszarda Kurka na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Toruniu i tym samym Kancelaria Radcowska przekształciła się w Kancelarię Adwokacką.

Ukończone przez Ryszarda Kurka w 2002 roku Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu pozwoliło dostosować nasze usługi do wymagań prawnych członkostwa w strukturach unijnych. Wszystkie te predyspozycje i umiejętności Ryszard Kurek przekazał swoim byłym podopiecznym absolwentom KUL w Lublinie obecnie adwokatom Annie Kurek i Łukaszowi Kurkowi.
Nadmienić należy, że Ryszard Kurek był patronem radców prawnych: Andrzej Guzowskiego, Jana Kandyby i adwokatów Anny Kurek, Łukasza Kurek i Macieja Przybył
Moje i współpracowników kwalifikacje w połączeniu z wieloletnią tradycją umożliwiły stworzenie kancelarii, która skupia wysoce wykwalifikowanych prawników reprezentujących zarówno młodość jak i doświadczenie. Każdy z nas jest specjalistą w określonych dziedzinach prawa, a dzięki kreatywności i bogatej wiedzy prawniczej tworzymy znakomity zespół. Profesjonalizm, doświadczenie oraz zaangażowanie gwarantują najwyższą jakość świadczonych usług.

Kancelaria oferuje klientom nie tylko jednorazową pomoc w sytuacjach krytycznych ale również długotrwałe bezpieczeństwo prawne. Zapewniamy nie tylko sprawność i efektywność, ale gwarantujemy, że wszelkie powierzone nam informacje zostaną objęte tajemnicą adwokacką. Nadmieniamy, że współpracujemy także z największymi kancelariami w okolicy.

Naszą dewizą jest wysoki poziom świadczonych usług w konkurencyjnej cenie.