Kancelaria

Adwokacko-Radcowska
"Doradca"
ul. Tysiąclecia 50
86-300 Grudziądz
tel./fax 56 46 248 94
kom. 604 95 35 68
Wynagrodzenie za usługi

     Zapewniamy szybkie, efektywne i skuteczne rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta przy jasności i przejrzystości pobieranych stawek. Ich wysokość ustalana jest indywidualnie z klientem z uwzględnieniem jego możliwości finansowych oraz charakteru i zawiłości sprawy.
      Priorytetem naszej kancelarii jest zadowolenie klienta ze sposobu i jakości świadczonych usług prawnych.

     Stosujemy stawki określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

Z dnia 28 września 2002r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1349)
 Kancelaria Adwokacko - Radcowska "Doradca" Ryszard Kurek
Katalog wykonawców
Twoje-Miasto
© Twoje-Miasto Sp. z o.o.