Kancelaria

Adwokacko-Radcowska
"Doradca"
ul. Tysiąclecia 50
86-300 Grudziądz
tel. 56 46 248 94
kom. 604 95 35 68
<<< Wstecz

Prawo rodzinne i opiekuńcze:
  • sprawy  o rozwód, separację lub o unieważnienie małżeństwa,
  • majątkowe sprawy małżeńskie,
  • sprawy alimentacyjne,
  • sprawy o stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa,
  • sprawy o przysposobienie,
  • sprawy o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa unieważnienie uznania dziecka, rozwiązanie przysposobienia,
  • sprawy o ubezwłasnowolnienie,
  • sprawy o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz o rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego,
  • pozbawienie oraz ograniczenie praw rodzicielskich,
  • sporządzanie wniosków oraz reprezentacja w sprawach z zakresu opieki i kurateli.
 Kancelaria Adwokacko - Radcowska "Doradca" Ryszard Kurek
Katalog wykonawców
Twoje-Miasto
© Twoje-Miasto Sp. z o.o.