Kancelaria

Adwokacko-Radcowska
"Doradca"
ul. Tysiąclecia 50
86-300 Grudziądz
tel. 56 46 248 94
kom. 604 95 35 68
<<< Wstecz

Prawo karne i karnoskarbowe:
  • obrona w sprawach karnych i karnoskarbowych  - we wszystkich instancjach, łącznie z postępowaniem kasacyjnym,
  • reprezentowanie interesów pokrzywdzonych - osób fizycznych jak i przedsiębiorstw; uczestnictwo w postępowaniach prokuratorskich, przygotowanie prywatnych aktów oskarżenia, występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego,
  • opinie i konsultacje dla firm - ocena prawnokarnych skutków podejmowanych działań gospodarczych. Konsultacje dla prezesów i zarządców - ocena ich odpowiedzialności osobistej,
  • reprezentacja w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej za czyny zabronione pod groźbą kary,
  • Prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, aresztowanie lub zatrzymanie,
  • sprawa o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary,
  • sprawa o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia,
  • czynności związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz z wykonywaniem środków zabezpieczających,
  • sprawy o zatarcie skazania,
  • sprawy o ułaskawienie
 Kancelaria Adwokacko - Radcowska "Doradca" Ryszard Kurek
Katalog wykonawców
Twoje-Miasto
© Twoje-Miasto Sp. z o.o.