Kancelaria

Adwokacko-Radcowska
"Doradca"
ul. Tysiąclecia 50
86-300 Grudziądz
tel. 56 46 248 94
kom. 604 95 35 68
<<< Wstecz

Obrót nieruchomościami:
  • Analiza stanu prawnego nieruchomości oraz obsługa transakcji; umowy najmu i dzierżawy; umowy ustanowienia odrębnego prawa własności, umowy użyczenia, darowizny, umowy ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych i ich wykreślania,
  • Postępowania o nabycie prawa własności przez zasiedzenie,
  • Postępowania o zwrot utraconych lokali przez byłych właścicieli,
  • Postępowania przed sądami wieczystoksięgowymi, związane ze zmianą właściciela, podziałem nieruchomości lub hipoteki,
  • założenie księgi wieczystej,
  • prawo budowlane,
  • Postępowania o zniesienie współwłasności oraz innych praw majątkowych, postępowania o dział spadku,
  • Postępowania w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców.
 Kancelaria Adwokacko - Radcowska "Doradca" Ryszard Kurek
Katalog wykonawców
Twoje-Miasto
© Twoje-Miasto Sp. z o.o.