Kancelaria

Adwokacko-Radcowska
"Doradca"
ul. Tysiąclecia 50
86-300 Grudziądz
tel. 56 46 248 94
kom. 604 95 35 68
<<< Wstecz
Prawo administracyjne:                                                                                                             


    1. reprezentacja przed organami administracji, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem

        Administracyjnym,

    2. sporządzanie odwołań i zażaleń oraz skarg,

    3. sporządzanie skarg na postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym,

    4. sporządzanie skarg na uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego oraz akty organów administracji rządowej
 
 
        stanowiących przepisy prawa miejscowego,
   
    5. sporządzanie skarg na bezczynność organów administracji publicznej.
 
 Kancelaria Adwokacko - Radcowska "Doradca" Ryszard Kurek
Katalog wykonawców
Twoje-Miasto
© Twoje-Miasto Sp. z o.o.