Kancelaria

Adwokacko-Radcowska
"Doradca"
ul. Tysiąclecia 50
86-300 Grudziądz
tel./fax 56 46 248 94
kom. 604 95 35 68

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem pomocy prawnej w szybkiej i taniej formie, skorzystaj z usługi e-porada, oferowanej przez Kancelarię.

Usługa e-porada służy do udzielania przez Kancelarię na zlecenie Klienta porad prawnych oraz sporządzenia dokumentów prawnych takich jak: pozwy, wnioski, podania, umowy, wypowiedzenia, oświadczenia woli itp.

W ramach usługi e-porada możesz także zamówić wypełnienie formularza lub wniosku, założyć spółkę, jak również uzyskać informacje w zakresie kosztów przeprowadzenia określonych procedur.

Wykorzystując usługę e-porada możesz również złożyć Kancelarii zapytanie ofertowe.

Aby skorzystać z usługi e-porada należy zapoznać się i zaakceptować Regulamin usługi e-porada.

 


Regulamin udzielania e-porady:


 1. Kolejność czynności przy korzystaniu z usług e-porada:
  • kliknięcie na link „skorzystaj z e-porady” lub utworzenie nowej wiadomości e-mailowej zaadresowanie do poczta@kancelaria-kurek.pl;
  • dodanie prefiksu [e-porada] do tematu wiadomości;
  • wpisanie Zapytania;
  • zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu usługi e-porada;
  • przesłanie wiadomości;
 2. Realizacja usług e-porada:
  • w terminie 24h (dni robocze) od otrzymania Zapytania, Kancelaria przekaże na adres e-mail wskazany przez Klienta, Formularz zawierający zakres wymaganych informacji i dokumentów, a także informację o kosztach pomocy prawnej i termin realizacji usługi liczony od daty stwierdzenia wpłaty na konto Kancelarii.
  • W razie zaakceptowania warunków Kancelarii znajdujących się w Formularzu, Klient ma obowiązek wpłacić na konto Kancelarii opłatę za zamówioną usługę i wysłać zwrotnie w formie elektronicznej wypełniony Formularz zawierający wymagane informacje.
 3. Kancelaria niezwłocznie po uznaniu jej rachunku Klienta:
  • przystąpi do wykonania usługi;
  • wystawi fakturę, zgodnie z danymi wskazanymi przez klienta w Formularzu.
 4. Kancelaria dołoży wszelkiej staranności, aby usługa e-porada została wykonana w wyznaczonym terminie. Zmiana powyższego terminu może nastąpić jedynie w przypadku skomplikowanego charakteru zapytania lub specyfiki sprawy, wymagającej dłuższych terminów realizacji.
 5. Kancelaria zastrzega sobie możliwość odmówienia wykonania usługi e-porada na rzecz Klienta.
 6. Udzielanie odpowiedzi na Zapytanie następuje poprzez jej przekazanie Klientowi w formie elektronicznej.
 7. Wysyłając zapytanie do Kancelarii, Klient zgadza się na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 Kancelaria Adwokacko - Radcowska "Doradca" Ryszard Kurek
Katalog wykonawców
Twoje-Miasto
© Twoje-Miasto Sp. z o.o.