Logo
86-300 Grudziądz, ul. Tysiąclecia 50
tel.: 56 46 248 94, tel. kom.: 604 95 35 68
 

Jesteśmy kancelarią o dużym doświadczeniu w obsłudze prawnej osób fizycznych jak i firm o dużym i małym kapitale.


Kancelaria swymi korzeniami sięga okresu międzywojennego kiedy to rozpoczął praktykę prawniczą założyciel kancelarii Stanisław Kurek absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Początkowo kancelarię prowadził adwokat Stanisław Kurek, słynący z doskonałej obrony w sprawach karnych miedzy innymi działaczy KOR-u czy podziemnej „SOLIDARNOŚCI” i wybitnych umiejętności prawniczych w sprawach cywilnych. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na obsługę prawną o wysokim poziomie przygotowania merytorycznego i organizacyjnego zmodernizowaliśmy Kancelarię Prawną, którą od lutego 1987 roku prowadzi adwokat Ryszard KurekOdpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne oraz wysoki standard techniczny pozwala nam na świadczenie kompleksowych usług prawnych. Zatrudniamy tylko wysoce wykwalifikowanych prawników, których wiedza i umiejętności gwarantują najwyższą jakość świadczonych przez naszą Kancelarię usług. Każdy z naszych pracowników jest specjalistą w określonych dziadzinach prawa, a dzięki kreatywności i otwartości tworzą znakomity zespół. Klientom oferujemy nie tylko jednorazową pomoc w sytuacjach krytycznych ale długotrwałe bezpieczeństwo prawne. Zapewniamy nie tylko sprawność i efektywność działania ale gwarantujemy że wszelkie powierzone nam informacje zostaną objęte tajemnicą adwokacką. Naszą dewizą jest wysoki poziom świadczonych usług w konkurencyjnej cenie. Aby zapewnić naszym klientom pełne bezpieczeństwo, jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.

Wymagania zawodowe adwokata
Powiększenie

Adwokat może wykonywać swój zawód w zespołach adwokackich lub indywidualnie (także w formie handlowych spółek osobowych).

Kandydat na adwokata musi ukończyć wyższe studia prawnicze, odbyć aplikację adwokacką, tj. praktykę w adwokaturze oraz zdać egzamin adwokacki. Osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauki prawne są zwolnieni z konieczności odbycia aplikacji i zdawania egzaminu adwokackiego.

Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Adwokaturę stanowi ogół adwokatów i aplikantów adwokackich. Prawo wykonywania zawodu ma tylko ten, kto został wpisany na listę adwokatów przez okręgową radę adwokacką. W Polsce wpisanych na listę jest ponad 7 tys. adwokatów.

Adwokat a radca prawny
Powiększenie

Zawodem pokrewnym do adwokata jest zawód radcy prawnego. Podstawową różnicą między radcami prawnymi a adwokatami to możliwość świadczenia pomocy prawnej w stosunku pracy (którą mają radcowie), a do 1 lipca 2015 także możliwość pełnienia funkcji obrońcy w procesie karnym, tj. w sprawach karnych i karnoskarbowych (którą mają adwokaci).

Istniejący podział na dwie korporacje uznawany jest za sztuczny. Z tego powodu wysuwane są koncepcje połączenia radców prawnych z adwokatami w jednej wspólnej korporacji.

Podział ten jednak ma następującą podstawę: pozostający w stosunku pracy radca prawny nie powinien być obrońcą w sprawie karnej, gdyż powstaje obawa o niezależność jego decyzji w odniesieniu do jego pracodawcy. Adwokat nie jest podmiotem podporządkowanym swoim przełożonym, a zatem nie są na niego wywierane naciski o charakterze służbowym.